CONTES
external image bot_tornar.png
external image bot_tornar.png


Objectius específics

- Donar als nens/es una noció de distància a partir de la ubicació del poblat del protagonista a l’Àfrica Subsahariana i la realització d’un viatge imaginari fins la seva localitat
  • - Transmetre, implícitament, la idea de la diversitat com a element enriquidor: nosaltres podem fer d’amfitrions i mostrar els trets més atractius de la localitat i el visitant pot aportar-nos en referència a la seva cultura noves possibilitats